PROŠNJA ZA SPREJEM ALI PREMESTITEV V INSTITUCIONALNO VARSTVO
Pomoč
UPORABNIK
1.Enotna matična številka občana: